Drumul Taberei, proprietar, inchiriez apartament 3 camere, 300 eur
bucuresti
inchiriat-3-camere
pret: 300 eur
m2: 68
time: 2017.01.12 11:41
Drumul Taberei, proprietar, inchiriez apartament 3 camere (68mp), in bloc reabilitat termic, mobilat si utilat (g,f,t), situat la etajul 6 din 10, lift, foarte curat.